MSP och Evonets Evohall är CE-märkt!

2015-03-26

Nya regler gällande lastbärande konstruktioner från och med 2014-07-01. MSP Event och Evonet klarar CE-märkningen!

Evonet AB som konstruerar och tilvlerkar Evohallen är sedan tidigare certifierad i enlighet med EN 1090-1, vilket är rätt unikt på marknaden. Alla Evonets produkter, så som väderskydd och lagerhallar, är nu CE-märkta. Evonet har även certifikat på ISO 9001 och ISO 14001. Som stolt samarbetspartner tycker vi att det känns otroligt bra och tryggt att ha dessa kvalitetsprodukter i vår säljportfölj, då vi har uppmärksammat att det har hänt en del incidenter på marknaden med bristfälliga konstruktioner, som hela branschen har fått lida av. I och med de nya EU-kraven så kommer det att bli en rejäl uppryckning på marknaden! Boverket har även utfärdat en ny tillverkningskontroll som vi på MSP starkt välkomnar. Vi på MSP har i och med detta samarbete en unik möjlighet att arbeta genom hela kedjan från konstruktion till överlämnade av en CE-märkt kvalitetsprodukt till kund. Det är inte många aktörer på marknaden som kan erbjuda denna typ av helhetslösningar i dagsläget!

Både MSP och Evonet är stationerade i Luleå, vilket leder till att vi kan spara på både miljöresurser och onödiga väntetider!

Välkommen att kontakta oss för mer information!